Home>Lawyers>Yoshiyuki Shima

Yoshiyuki Shima   -Partner-

Yoshiyuki Shima

Yoshiyuki Shima is a partner in the Firmfs Domestic Group practice.

He is a litigation and dispute resolution lawyer who helps clients to solve problems. His primary areas of practice are mergers and acquisitions, corporate restructuring as well as succession litigation, dispute resolutional advice for corporate and individual clients. He has extensive experience with many different types of alternative dispute resolution.

Mr.Shima also advises clients on corporate law and other relevant matters.


Practices

General Corporate
Litigation and Dispute Resolution
Mergers & Acquisitions
Restructuring and Banckrupcy
Labour
Succession


Education

1999 Legal Research and Training Institute of the Supreme Court of Japan
1992 Chuo University (LL.B.)


Bar Admissions

Tokyo (1999) The Tokyo Bar Association


Professional Activities

Council of The Tokyo Bar Association and The Japan Federation of Bar Association (2009-2010)
Member, The Discipline Maintenance Committe(Kouki-Iinkai) of the The Tokyo Bar Association(2004-2009)
Member, Special Committee of Anti-criminal Syndicate(2000-2001)


Languages

Japanese


page top
Alpha Partners Law Offices. All rights reserved.